Finansielle informationer

ETU Forsikring A/S er underlagt oplysningspligt og tilsyn fra finanstilsynet og de krav, der er til basiskapital og solvens, som er gældende for forsikringsselskaber i EU.

Revision: EY

Bankforbindelse: Spar Nord

Nederst finder du relevante oplysninger omhandlende redegørelser, halvårsrapporter og årsrapporter.

SFCR Rapport
Rapport 2019
Rapport 2018
Rapport 2017
Rapport 2016
Bilag
Bilag

Årsrapport
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018 (supplerende oplysninger)
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013

Halvårsrapport
Havlårsrapport 2018
Halvårsrapport 2017
Halvårsrapport 2016
Halvårsrapport 2015
Halvårsrapport 2014

Følsomhedsberegninger
2019
2018

Lønpolitik
Lønpolitik

Redegørelser fra Finanstilsynet
Redegørelse

Kundeservice
Psst... vidste du, at 80% af vores opkald bliver besvaret indenfor 20 sek.