PrivatErhverv

PrivatErhverv
RING TIL OS: 74 72 86 00
0

Finansielle informationer

Redegørelser, halvårsrapporter og årsrapporter.

ETU Forsikring A/S er underlagt oplysningspligt og tilsyn fra finanstilsynet og de krav, der er til basiskapital og solvens, som er gældende for forsikringsselskaber i EU.

Revision: EY

Bankforbindelse: Spar Nord
Reg.nr: 9873 - kontonr.: 8730124008

Nederst finder du relevante oplysninger omhandlende redegørelser, halvårsrapporter og årsrapporter.


SFCR Rapport

SFCR Rapport 2023
SFCR Rapport 2022
SFCR Rapport 2021
SFCR Rapport 2020
SFCR Rapport 2019
SFCR Rapport 2018
SFCR Rapport 2017
SFCR Rapport 2016
Bilag
Bilag


Årsrapport

Årsrapport 2023
Årsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2018 (supplerende oplysninger)
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013


Halvårsrapport

Havlårsrapport 2018
Halvårsrapport 2017
Halvårsrapport 2016
Halvårsrapport 2015
Halvårsrapport 2014


Følsomhedsberegninger

Følsomhedsanalyse 2023
Følsomhedsanalyse 2022
Følsomhedsanalyse 2021
Følsomhedsanalyse 2020
Følsomhedsanalyse 2019
Følsomhedsanalyse 2018


Lønpolitik

Lønpolitik 2023
Lønpolitik 2021
Lønpolitik 2020


Redegørelser fra Finanstilsynet

Redegørelse 2022


Ledelsens aflønning

Ledelsens aflønning 2023
Ledelsens aflønning 2022