PrivatErhverv

PrivatErhverv
RING TIL OS: 74 72 86 00
0

Forbehold

Vi gør os umage for at sikre, at informationerne på vores hjemmeside altid er opdaterede og korrekte - men ETU Forsikring A/S indestår ikke for, at oplysningerne er udtømmende eller eksakte.

Oplysningerne på denne hjemmeside må ikke uden særskilt tilladelse kopieres eller anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider og ETU Forsikring A/S kan ikke garantere for rigtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, der fremgår af disse hjemmesider. Vi repræsenterer eller indestår ikke for oplysninger på sådanne tredjepart-hjemmesider.

ETU Forsikring A/S er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af anvendelse eller adgang til denne hjemmeside. Det gælder både skader og tab, der opstår hændeligt som en direkte eller indirekte følge af brugen af hjemmesiden.

Denne ansvarsfraskrivelse, fortolkninger af den og eventuelle tvister, der opstår i relation til den, og som ikke kan løses i mindelighed, skal være undergivet dansk ret. Tvister skal afgøres af danske domstole uden mulighed for henvisning eller rekurs til udenlandske myndigheder, organisationer eller domstole.