Privat Erhverv
Se alle forsikringer
Anmeld skade
Kundeservice
Din rådgiver

Samarbejdspartnere
Kontakt
Privat Erhverv

Gebyrer og indeksregulering

I forbindelse med tegning af dine forsikringer pålægges der gebyrer. Nedenfor kan du se, hvilke gebyrer, der er tale om.

Bidrag til Garantifonden

Jf. bestemmelse fra Finanstilsynet skal ETU Forsikring A/S fra 2019 årligt opkræve kr. 40,- i bidrag pr. police til Garantifonden på bil-, motorcykel-, indbo-, hus- og ejerskifteforsikringer.

Garantifondsbidraget er et bidrag, der er med til at sikre dig den erstatning du er berettiget til, ved eventuelle fremtidige konkurser blandt alle skadeforsikringsselskaber. Bidraget vil fremgå af din opkrævning/specifikation.

Generel terminsopdeling af præmier

Tillæg halvårlig opkrævning 3% af den årlige præmie, kvartårlig opkrævning 5% af den årlige præmie, og månedlig opkrævning 8% af den årlige præmie. Det kræver dog tilmelding til betalingsservice, hvis man ønsker opdeling af sin præmie.

Bemærk: Tillæg beregnes ikke på vores "HjemTotal- og HusTotalkunde" - dvs., hvis du har minimum 3 rabatgivende forsikringer hos os.

Administrationsgebyr

Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 65 ved giroopkrævning og kr. 30 ved betalingsservice.

Rykkergebyr

Der opkræves kr. 100 ved. 1. rykker og kr. 100 ved 2. rykker

Ekspeditionsgebyr

Ved opgørelse af kundeforhold, enten i forbindelse med konkurs eller andet, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 150 for private kunder pr. police og kr. 250 for erhvervskunder pr. police.

Ved opsigelse af ansvarsforsikring på hund eller sygeforsikring på hund, kat, gnaver eller dyreforsikring, og der er tale om en enkeltstående forsikring, opkræves et ekspeditionsgebyr på 50,- kr.  

Deponeringsgebyr

I forbindelse med stilstandsforsikring på biler, kan nummerpladerne indleveres. Det koster et gebyr for opbevaring af pladerne på kr. 500,-

Genoptagelse efter restance

Vælger vi at genoptage et kundeforhold efter en restance, koster det et gebyr på kr. 350,-

Opsigelse af forsikring

Når forsikringstager ønsker at opsige sin forsikring før hovedforfald

  • Hvis forsikringen har været i kraft i mere end 1 år opkræves et gebyr på kr. 135 pr. police
  • Hvis forsikringen har været i kraft i under 1 år opkræves et gebyr på kr. 675 pr. police

Forsikring

Gebyr i kr. under 1 år

Gebyr i kr. efter 1 år

Bil

675

135

Båd

675

135

Trailer/påhængsvogn

675

135

Campingvogn

675

135

Fritidshus

675

135

Dyr

675

135

Parcelhus

675

135

Indbo

675

135

Rejse

675

135

Motorcykel

675

135

Ulykke

675

135

Nedlagt Landbrug

675

135

Knallert

675

135


Indeksregulering

Vi indeksregulerer prisen på dine forsikringer hvert år fra 1. januar.

Indeksreguleringen sker for at sikre, at forsikringens værdi for dig følger med den almindelige prisudvikling i samfundet.

Gebyr - mægler betjente kunder

Ønsker mægleren at få "kopi-policer" af kundens forsikringer, opkræves et gebyr på 200,- kr pr. police.

Såfremt en opsigelse på en forsikring, via en mægler, ikke bliver fremsendt via EDI, men i stedet sendes pr. mail til manuel behandling, opkræves et administrationsgebyr på 150,- kr. pr. police.

Opsigelse via EDI koster ikke gebyr på erhvervskunder. Ved private kunder kan der opkræves et gebyr, hvis der er tale om forkortet opsigelse.

Ring 74 72 86 00
Har du brug for hjælp? - Vi er klar til at vejlede dig.
Tilmeld nyhedsbrev
Hold dig opdateret og vær den første til at modtage tilbud, tips og nyheder.