Gebyrer og indeksregulering

Gebyrer
I forbindelse med tegning af dine forsikringer pålægges der gebyrer. Nederst kan du se, hvilke gebyrer, der er tale om.

Bidrag til Garantifonden
Jf. bestemmelse fra Finanstilsynet skal ETU Forsikring A/S fra 2019 årligt opkræve kr. 40,- i bidrag pr. police til Garantifonden på bil-, motorcykel-, indbo-, hus- og ejerskifteforsikringer.

Garantifondsbidraget er et bidrag, der er med til at sikre dig den erstatning du er berettiget til, ved eventuelle fremtidige konkurser blandt alle skadeforsikringsselskaber. Bidraget vil fremgå af din opkrævning/specifikation.

Generel terminsopdeling af præmier
Tillæg halvårlig opkrævning 3% af den årlige præmie, kvartårlig opkrævning 5% af den årlige præmie, og månedlig opkrævning 8% af den årlige præmie. Det kræver dog tilmelding til betalingsservice, hvis man ønsker opdeling af sin præmie.

Bemærk: Tillæg beregnes ikke på vores "HjemTotal- og HusTotalkunde" - dvs., hvis du har minimum 3 rabatgivende forsikringer hos os.

Administrationsgebyr
Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 65 ved giroopkrævning og kr. 30 ved betalingsservice.

Rykkergebyr
Der opkræves kr. 100 ved. 1. rykker og kr. 100 ved 2. rykker

Ekspeditionsgebyr
Ved opgørelse af kundeforhold, enten i forbindelse med konkurs eller andet, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 150 for private kunder pr. police og kr. 250 for erhvervskunder pr. police.

Ved opsigelse af ansvarsforsikring på hund eller sygeforsikring på hund, kat, gnaver eller dyreforsikring, og der er tale om en enkeltstående forsikring, opkræves et ekspeditionsgebyr på 50,- kr.  

Deponeringsgebyr
I forbindelse med stilstandsforsikring på biler, kan nummerpladerne indleveres. Det koster et gebyr for opbevaring af pladerne på kr. 500,-

Genoptagelse efter restance
Vælger vi at genoptage et kundeforhold efter en restance, koster det et gebyr på kr. 350,-

Opsigelse af forsikring
Når forsikringstager ønsker at opsige sin forsikring før hovedforfald

  • Hvis forsikringen har været i kraft i mere end 1 år opkræves et gebyr på kr. 135 pr. police
  • Hvis forsikringen har været i kraft i under 1 år opkræves et gebyr på kr. 675 pr. police

Forsikring

Gebyr i kr. under 1 år

Gebyr i kr. efter 1 år

Bil

675

135

Båd

675

135

Trailer/påhængsvogn

675

135

Campingvogn

675

135

Fritidshus

675

135

Dyr

675

135

Parcelhus

675

135

Indbo

675

135

Rejse

675

135

Motorcykel

675

135

Ulykke

675

135

Nedlagt Landbrug

675

135

Knallert

675

135


Indeksregulering

Vi indeksregulerer prisen på dine forsikringer hvert år fra 1. januar.

Indeksreguleringen sker for at sikre, at forsikringens værdi for dig følger med den almindelige prisudvikling i samfundet.

Kundeservice
Psst... vidste du, at 80% af vores opkald bliver besvaret indenfor 20 sek.