PrivatErhverv

PrivatErhverv
RING TIL OS: 74 72 86 00
0

Gebyrer og indeksregulering

I forbindelse med tegning af dine forsikringer pålægges der gebyrer. Nedenfor kan du se, hvilke gebyrer, der er tale om.

 

Administrationsgebyr

Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 65 ved giroopkrævning, kr. 30 ved betalingsservice og kr. 15 ved MobilePay. 

Gebyret for tilmelding til betalingsservice dækker omkostninger til Betalingsservice på minimum kr. 4,32 pr. police. Hertil kommer linje specifikationer, samt administrationsomkostninger ved den valgte betalingsmetode.


Rykkergebyr

Der opkræves kr. 100 ved. 1. rykker og kr. 100 ved 2. rykker


Ekspeditionsgebyr

Ved opgørelse af kundeforhold, enten i forbindelse med konkurs eller andet, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 150 for private kunder pr. police og kr. 250 for erhvervskunder pr. police.

Ved opsigelse af ansvarsforsikring på hund eller sygeforsikring på hund, kat, gnaver eller dyreforsikring, og der er tale om en enkeltstående forsikring, opkræves et ekspeditionsgebyr på 50,- kr.  


Deponeringsgebyr

I forbindelse med stilstandsforsikring på biler, kan nummerpladerne indleveres. Det koster et gebyr for opbevaring af pladerne på kr. 500,-


Genoptagelse efter restance

Vælger vi at genoptage et kundeforhold efter en restance, koster det et gebyr på kr. 350,-


Opsigelse af forsikring

Når forsikringstager ønsker at opsige sin forsikring før hovedforfald

  • Hvis forsikringen har været i kraft i mere end 1 år opkræves et gebyr på kr. 135 pr. police
  • Hvis forsikringen har været i kraft i under 1 år opkræves et gebyr på kr. 675 pr. police

Forsikring

Gebyr i kr. under 1 år

Gebyr i kr. efter 1 år

Bil

675

135

Båd

675

135

Trailer/påhængsvogn

675

135

Campingvogn

675

135

Fritidshus

675

135

Dyr

675

135

Parcelhus

675

135

Indbo

675

135

Rejse

675

135

Motorcykel

675

135

Ulykke

675

135

Nedlagt Landbrug

675

135

Knallert

675

135Indeksregulering

Vi indeksregulerer prisen på dine forsikringer hvert år fra 1. januar.

Indeksreguleringen sker for at sikre, at forsikringens værdi for dig følger med den almindelige prisudvikling i samfundet.