PrivatErhverv

PrivatErhverv
RING TIL OS: 74 72 86 00
0

Svindelpolitik

En forsikringsaftale bygger på gensidig tillid mellem kunde og forsikringsselskab.

En lang række undersøgelser viser, at der i Danmark hvert år svindles for et anseeligt milliardbeløb, hvor forsikringsselskaberne uretmæssig udbetaler erstatning. Dette medfører en uønsket forøgelse af erstatningsudgifterne og dermed, at hver enkelt dansker kommer til at betale mere for sine forsikringer.

Forsikringsselskaberne søger derfor af hensyn til de lovlydige kunder, der heldigvis udgør langt den største del af kunderne, så vidt muligt, at begrænse forsikringssvindel.


Undersøgelsesmetoder

Hos ETU Forsikring A/S tager vi svindel meget alvorligt.

Såfremt vi under den almindelige sagsbehandling får mistanke om muligt forsøg på forsikringssvindel, iværksætter vi en undersøgelse for at finde ud af, om der er hold i mistanken.

Undersøgelsen kan indeholde gennemgang af dokumenter/foto, gennemgang af bil, undersøgelse af udvendig del af hus, indhentning af oplysninger fra vidner og i sjældne tilfælde videooptagelser.


Videoovervågning

I større sager og ved stærk mistanke om omfattende svindel gør ETU Forsikring A/S brug af videoovervågning.

Videoovervågning sker kun efter forudgående og tæt samråd med vores efterforskningsteam, hvor man har viden fra en fortid som efterforskere ved politiet.

Hos ETU Forsikring A/S tages videoovervågning kun i brug når alle andre muligheder for at dokumentere svindlen er udtømt.


Iflg. loven har forsikringsselskaber lov til
  • at opsøge kundens venner, naboer eller arbejdsplads for at stille afklarende spørgsmål
  • at overvåge kunden i f.eks. busser eller i supermarkeder
  • at observere/fotografere/videooptage personer på offentlige tilgængelige steder og private steder, der er offentlig tilgængelig

Retningslinjer

ETU Forsikring A/S følger retningslinjer og gældende lovgivning fra brancheorganisationen Forsikring & Pension, som angiver at:

  • selskaberne skal sikre, at de regler, der følger af dansk ret nøje overholdes, herunder regler i straffeloven, persondataloven og lov om finansiel virksomhed
  • selskaberne undersøger objektiv og hensynsfuldt
  • forsikringsselskabet skal underrette kunden skriftligt, når selskabet har begrundet mistanke om forsøg på forsikringssvindel

Iflg. loven må et forsikringsselskab ikke
  • trænge ind på områder, der ikke er offentlig tilgængelige
  • overvåge kunder steder, der ikke er frit tilgængelige
  • videregive oplysninger om eller billeder af kundens private forhold

Når ETU Forsikring A/S afslører svindel

Al bevist forsikringssvindel bliver som hovedregel anmeldt til politiet. Har vi samtidig udbetalt en erstatning til kunden, vil vi kræve erstatningen tilbagebetalt.

Såfremt der er afgivet falske oplysninger om tidligere forsikringsforhold, bliver skaden afvist, og forsikringen annulleret med tilbagevirkende kraft. Kunden er herefter uønsket, og eventuelle tidligere erstatningsudbetalinger kræves som hovedregel tilbagebetalt.