Privat Erhverv
Se alle forsikringer
Anmeld skade
Kundeservice
Din rådgiver
ETU veteranløb 2022

Samarbejdspartnere
Kontakt
Vejhjælp

Om ETU
Nyheder
Forsikringstjek
Job
Svindelpolitik
Persondatapolitik
Forbehold

Særligt for dyrlæger
e-Boks
Trustpilot
Finansielle informationer
NemKonto
Afgifter
Gebyrer og indeksregulering
Klage
Retshjælp
Privat Erhverv

Afgifter

I forbindelse med tegning af dine forsikringer pålægges der afgifter. Nedenfor kan du se, hvilke gebyrer, der er tale om.

Miljøbidrag

Folketinget har d. 20. december 2013 vedtaget en ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

Lovændringen betyder, at miljøbidraget opkræves samtidig med den lovpligtige ansvarsforsikring. Beløbet udgør 84 pr. år.


Statsafgift på motorkøretøjer

Alle forsikringsselskaber er, af staten, pålagt at opkræve en statsafgift for ansvarsforsikringer på motorkøretøjer.
Prisen hos ETU Forsikring A/S er inkl. statsafgift og er fastsat til 42,9% af selve forsikringspræmien på ansvarsdelen af din bil- eller motorcykelforsikring.

For knallertforsikringer udgør statsafgiften 230 kr. fast hvert år.

ETU Forsikring A/S opkræver afgiften og betaler den videre til staten.


Statsafgift for lystfartøjer

Fra den 1. februar 2019 nedsættes statsafgiften på kaskoforsikringer fra 1,34% til 1,0%.

Afgiften beregnes af forsikringssummen og tilfalder staten, hver gang du betaler dine forsikringer.


Skadesforsikringsafgift

Den 1. januar 2013 bliver stempelafgiften afløst af en årlig skadeforsikringsafgift på 1,1% af forsikringens pris.

Skadeforsikringsafgiften vil blive opkrævet, når du køber en ny forsikring, når du ændrer en forsikring og ellers hvert år ved betaling af forsikringen.

Afgiften en del af prisen
De 1,1% vil være en del af forsikringens endelige pris, og det er staten, der modtager pengene. Forsikringsselskaberne står altså blot for opkrævningen af afgiften. Du vil på din opkrævning kunne se, at prisen er inklusive afgiften.

Der er dog visse undtagelser fra afgiften. Dette gælder forsikringer, der allerede er pålagt statsafgift, herunder bl.a. motoransvarsdelen af bilforsikringen samt lystfartøjsforsikringen.

Du kan læse lovteksten til den nye skadeforsikringsafgift på www.retsinformation.dk


Stormflods- og stormafgift

I henhold til Lov om Stormflodsafgift skal selskabet opkræve stormflodsafgift i forbindelse med udstedelse af policer, der omfatter dækning af brand på fast ejendom eller løsøre. Pr. 1. september 2000 er loven udvidet med stormfald, og afgiften udgør 40 kr. årligt pr. police og opkræves sammen med den første præmieopkrævning i kalenderåret.


Bidrag til Garantifonden

Jf. bestemmelse fra Finanstilsynet skal ETU Forsikring A/S fra 2019 årligt opkræve kr. 40,- i bidrag pr. police til Garantifonden på bil-, motorcykel-, indbo-, hus- og ejerskifteforsikringer.

Garantifondsbidraget er et bidrag, der er med til at sikre dig den erstatning du er berettiget til, ved eventuelle fremtidige konkurser blandt alle skadeforsikringsselskaber. Bidraget vil fremgå af din opkrævning/specifikation.

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber for 2022
Som noget nyt skal Garantifonden fremadrettet dække arbejdsulykkesforsikringer, og bidraget er fastsat til 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring, som fornyes eller nytegnes i 2022.

  • Gældende fra og med 01.01.2022 bliver der beregnet og opkrævet garantifondsbidrag på 30 kr. pr. heltidsansat på Arbejdsskadeforsikring (ARB), og Frivillig Arbejdsulykke (FSE).
Ring 74 72 86 00
Har du brug for hjælp? - Vi er klar til at vejlede dig.
Tilmeld nyhedsbrev
Hold dig opdateret og vær den første til at modtage tilbud, tips og nyheder.