Afgifter

Miljøbidrag
Folketinget har d. 20. december 2013 vedtaget en ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

Lovændringen betyder, at miljøbidraget opkræves samtidig med den lovpligtige ansvarsforsikring. Beløbet udgør 84 pr. år.

Statsafgift på motorkøretøjer
Alle forsikringsselskaber er, af staten, pålagt at opkræve en statsafgift for ansvarsforsikringer på motorkøretøjer.
Prisen hos ETU Forsikring A/S er inkl. statsafgift og er fastsat til 42,9% af selve forsikringspræmien på ansvarsdelen af din bil- eller motorcykelforsikring.

For knallertforsikringer udgør statsafgiften 230 kr. fast hvert år.

ETU Forsikring A/S opkræver afgiften og betaler den videre til staten.

Statsafgift for lystfartøjer
Fra den 1. februar 2019 nedsættes statsafgiften på kaskoforsikringer fra 1,34% til 1,0%.

Afgiften beregnes af forsikringssummen og tilfalder staten, hver gang du betaler dine forsikringer.

Skadesforsikringsafgift
Den 1. januar 2013 bliver stempelafgiften afløst af en årlig skadeforsikringsafgift på 1,1% af forsikringens pris.

Skadeforsikringsafgiften vil blive opkrævet, når du køber en ny forsikring, når du ændrer en forsikring og ellers hvert år ved betaling af forsikringen.

Afgiften en del af prisen
De 1,1% vil være en del af forsikringens endelige pris, og det er staten, der modtager pengene. Forsikringsselskaberne står altså blot for opkrævningen af afgiften. Du vil på din opkrævning kunne se, at prisen er inklusive afgiften.

Der er dog visse undtagelser fra afgiften. Dette gælder forsikringer, der allerede er pålagt statsafgift, herunder bl.a. motoransvarsdelen af bilforsikringen samt lystfartøjsforsikringen.

Du kan læse lovteksten til den nye skadeforsikringsafgift på www.retsinformation.dk

Stormflods- og stormafgift
I henhold til Lov om Stormflodsafgift skal selskabet opkræve stormflodsafgift i forbindelse med udstedelse af policer, der omfatter dækning af brand på fast ejendom eller løsøre. Pr. 1. september 2000 er loven udvidet med stormfald, og afgiften udgør 60 kr. årligt pr. police og opkræves sammen med den første præmieopkrævning i kalenderåret.

 

Kundeservice
Psst... vidste du, at 80% af vores opkald bliver besvaret indenfor 20 sek.