PrivatErhverv

PrivatErhverv
RING TIL OS: 74 72 86 00
0

Klage

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er uenig i jeres afgørelse?

Vi gør alt for at have tilfredse kunder - men nogle gange kan det måske hænde, at du ikke er helt enig i vores afgørelse.

Skulle det være tilfældet, er du velkommen til at skrive til vores klageansvarlige på [email protected], eller pr. post til: 

ETU Forsikring A/S
Hærvejen 8, 6230 Rødekro
Att.: Klageansvarlig

Den klageansvarlige vil herefter se på din klage.

Hvis du fortsat er uenig med os i vores afgørelse, kan du klage til:

Ankenævn for Forsikring
Østergade 18, 2. sal
1100 København K
Telefon nr. 33 15 89 10
www.ankeforsikring.dk 

En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som kan rekvireres hos Ankenævnet.

Det koster et mindre gebyr at klage. Du får dog gebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen.

Andre muligheder

Forsikringsoplysningen

Hos Forsikringsoplysningen kan du søge råd og vejledning over de afgørelser, som er truffet af modpartens forsikringsselskab, samt søge råd og vejledning over erhvervsforsikringer.

På Forsikringsoplysningens hjemmeside kan du finde svar på en række spørgsmål, ligesom der er en udførlig klagevejledning.

Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10
1256 København K
Telefon nr.: 33 43 55 00
www.forsikringogpension.dk