Gebyrer og indeksregulering

Gebyrer
I forbindelse med tegning af dine forsikringer pålægges der gebyrer. Nederst kan du se, hvilke gebyrer, der er tale om.

Generel terminsopdeling af præmier
Tillæg halvårlig opkrævning 3% af den årlige præmie, kvartårlig opkrævning 5% af den årlige præmie, og månedlig opkrævning 8% af den årlige præmie. Det kræver dog tilmelding til betalingsservice, hvis man ønsker opdeling af sin præmie.

Bemærk: Tillæg beregnes ikke på vores "HjemTotal- og HusTotalkunde" - dvs., hvis du har minimum 3 rabatgivende forsikringer hos os.

Ændringsgebyr
Såfremt der ændres på policen i forhold til det aftalte, efter at policen er udstedt, vil der bliver opkrævet et ændringsgebyr på 250 kr., med mindre der er tale om udvidelse af policen.

Opkrævning af taksatorgebyr
Opkræves i forbindelse med udvidelse af motorpolice, som kræver besigtigelse af taksator.
Gebyr kr. 750,- Er rapporten så dårlig at vi ikke kan tilbyde udvidelsen, opkræves der også gebyr på kr. 750,-

Administrationsgebyr
Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 60 ved giroopkrævning og kr. 22 ved betalingsservice.

Rykkergebyr
Der opkræves kr. 100 ved. 1. rykker og kr. 100 ved 2. rykker

Ekspeditionsgebyr
Ved opgørelse af kundeforhold, enten i forbindelse med konkurs eller andet, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 150 for private kunder pr. police og kr. 250 for erhvervskunder pr. police.

Deponeringsgebyr
I forbindelse med stilstandsforsikring på biler, kan nummerpladerne indleveres. Det koster et gebyr for opbevaring af pladerne på kr. 500,-

Udbetalingsgebyr - ej NemKonto
Hvis der ønskes udbetaling til anden konto end NemKonto, koster det et gebyr på kr. 200, som fratrækkes ristornoen.

Genoptagelse efter restance
Vælger vi at genoptage et kundeforhold efter en restance, koster det et gebyr på kr. 300,-

Vognskiftegebyr
Der opkræves et vognskiftegebyr på 150 kr. pr. police/pr. vognskift.

Gebyr for genfremsendelse af post
Der opkræves et gebyr på kr. 150 såfremt ETU Forsikring A/S skal genfremsende post, der skyldes manglende foranstaltninger fra forsikringstager. 

Opsigelse af forsikring
Alle gebyrer for opsigelse med kort varsel indexreguleres en gang om året den 1. januar.

Når forsikringstager ønsker at opsige sin forsikring før hovedforfald

  • Hvis forsikringen har været i kraft i mere end 1 år opkræves et gebyr på kr. 130 pr. police
  • Hvis forsikringen har været i kraft i under 1 år opkræves et gebyr på kr. 650 pr. police

Forsikring

Gebyr i kr. under 1 år

Gebyr i kr. efter 1 år

Bil

650

130

Båd

650

130

Trailer/påhængsvogn

650

130

Campingvogn

650

130

Fritidshus

650

130

Dyr

650

130

Parcelhus

650

130

Indbo + rejseforsikring

650

130

Knallert

650

130

Motorcykel

650

130

Ulykke

650

130

Nedlagt Landbrug

650

130


Indeksregulering
Alle forsikringspræmier, forsikringssummer m.m. indeksreguleres hvert år efter et forbrugerindeks (lønindeks) fra Danmarks Statistik.

Indeksreguleringen sker for at sikre, at forsikringens værdi for dig følger med den almindelige prisudvikling i samfundet.

 

FAKTA
Bliv Hjem- eller HusTotalkunde og få helt op til 28% i rabat.