Finansielle informationer

ETU Forsikring A/S er underlagt oplysningspligt og tilsyn fra finanstilsynet og de krav, der er til basiskapital og solvens, som er gældende for forsikringsselskaber i EU.

Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse: Nordea Bank A/S

Nederst finder du relevante oplysninger omhandlende redegørelser, halvårsrapporter og årsrapporter.

SFCR Rapport
Rapport 2016
Bilag

Årsrapport
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013

Halvårsrapport
Halvårsrapport 2017
Halvårsrapport 2016
Halvårsrapport 2015
Halvårsrapport 2014

FAKTA
Bliv Hjem- eller HusTotalkunde og få helt op til 28% i rabat.