Ofte stillede spørgsmål

I det følgende kan du finde ofte stillede spørgsmål vedrørende en ejerskifteforsikring.

  • Hvornår har man brug for en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring bør overvejes ved køb og salg af fast ejendom.

  • Hvorfor er det en god ide at tegne en ejerskifteforsikring?

Fordi den kan beskytte dig som køber mod ubehagelige økonomiske overraskelser i forbindelse med et huskøb. Hvis sælger har valgt at gøre brug af huseftersynsordningen og du ikke tegner en ejerskifteforsikring, hænger du selv på hele regningen, hvis du skal udbedre skader.

  • Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringer af skjulte skader på huset, når definitionen på skadebegrebet er opfyldt.

En skade er, af Folketinget, defineret som brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse eller ødelæggelse i bygningen eller andre fysiske forhold, der nedsætter husets værdi eller brugbarhed nævneværdigt sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder og i almindelig god vedligeholdelsesstand.

Det man skal huske med ejerskifteforsikringen er, at den overtager sælgers mangel- og restansvar. Dette ansvar blev før ejerskifteforsikringen afgjort ved retten. Dengang var der heller ikke sort/hvide retningslinjer for, hvad der kunne retsforfølges.

Det er en betingelse, at skaden er til stede på overtagelsestidspunktet.

Tagskader, sætningsskader og ulovlige el- og vvs-installationer er nogle af de mest typiske skader, vi oplever på ejerskifteforsikringer.

  • Dækker ejerskifteforsikringen generelt alle fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstands- og/eller el-installationsrapporten?

Nej, det gør den ikke.

Det er en udbredt misforståelse, som desværre også lever på nettet og blandt organisationer og virksomheder, der dagligt rådgiver om ejerskifteforsikringer.

En ejerskifteforsikring dækker kun skjulte mangler, hvis en mangel udløser en skade, eller der er en nærliggende risiko for, at manglen medfører en skade, som nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende bygninger af samme stand og alder.

  • Hvorfor kan jeg ikke med det samme få oplyst, om forsikringen dækker?

Når der bliver anmeldt en skade på en ejerskifteforsikring skal skadebehandleren i gang med et mindre detektivarbejde for at afgøre, om forholdet er dækningsberettiget. Der er mange ting, som spiller ind.

Først er der skadebegrebet, som skal være opfyldt. Derefter skal skadebehandleren tage stilling til, hvorvidt der var kendskab til forholdene inden overtagelsen. Det kan f.eks. være oplyst i købsaftalen eller i tilstandsrapporten.

Udover, at det i sig selv er tidskrævende, er skader, der anmeldes på ejerskifteforsikringen, ofte komplekse skader, som kan kræve op til flere eksperter/fagfolk, hvilket også tager tid.

  • Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

På en ejerskifteforsikring er der en række undtagelser for dækning i betingelserne. De grundlæggende undtagelser er forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten. Skader, der opstår på grund af alder, almindeligt slid eller dårlig vedligeholdelse samt allerede planlagte renoveringer.

Desuden er der i nogle forsikringsaftaler tilføjet yderligere undtagelser, som altid tydeligt fremgår af tilbuddet og efterfølgende af policen.

  • Ejerskifteforsikringen dækker alligevel ingenting

Det er en sejlivet myte, at ejerskifteforsikringen ikke dækker noget, når det kommer til stykket. Men det er langt fra tilfældet.

Samlet set betaler branchen mere i skadeudbetalinger, end der kommer ind i præmier, hvilket ikke passer overens med opfattelsen af, at ejerskifteforsikringen ikke dækker noget.

  • Er der forskel på selskabernes ejerskifteforsikringer?

Alle forsikringsselskaber har som udgangspunkt den samme grunddækning på ejerskifteforsikring, da Folketinget har besluttet, hvad ejerskifteforsikringen skal dække – uanset om du vælger, at dækningen skal gælde 5 eller 10 år.

Nogle selskaber tilbyder tillægsdækninger til deres ejerskifteforsikring.

  • Skal jeg benytte en byggeteknisk rådgiver eller advokat til at anmelde min skade?

Som udgangspunkt skal du selv anmelde en skade til din ejerskifteforsikring.

Såfremt du benytter eks. en advokat eller en byggeteknisk rådgiver til anmeldelse af en skade, vil denne udgift som udgangspunkt være for egen regning. 

Såfremt der er tale om en dækningsberettiget skade, vil udgifter til en byggeteknisk rådgiver eventuelt kunne dækkes af ejerskifteforsikringen og kun efter forsikringsselskabets accept af denne udgift. 

Udgifter til advokat dækkes ikke på din ejerskifteforsikring.