Boligejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen dækker skjulte skader, fejl og mangler på ejendommen, som var til stede ved overtagelsen, og som du ikke havde kendskab til inden overtagelsen (f.eks. fra tilstands- og el-installationsrapporten) og som ikke er forventelige for den konkrete ejendom.

Bestil dit tilbud på ejerskifteforsikring her

Ejerskifteforsikringen er skabt for at beskytte sælger og køber.

I sin sande natur overtager ejerskifteforsikringen sælgerens 10-årige mangelansvar.

I praksis er der udarbejdet nogle regler og retningslinjer for produktet. Folketinget har fastsat nogle minimumskrav, og igennem tiden er der blevet oparbejdet en række kendelser i Ankenævnet, som i dag danner grundlag for, hvordan forsikringen dækker.

Produktet er forbrugerbeskyttende og lovreguleret af Folketinget. 

Det gør den for sælger

Når sælger vælger at vedlægge et tilbud om en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af den billigste fremlagte forsikring, bliver sælger frataget størstedelen af sit 10-årige rets- og mangelansvar og slipper derfor for at bekymre sig om, hvorvidt der kan komme ubehagelige efterregninger på et hus, sælger ikke længere ejer.

Det skal lige kort bemærkes, at der skal mere til end ovenstående for at blive fri for det 10-årige mangel- og restansvar. Ejerskifteforsikringen er blot et element i den proces. 

Det gør den for køber

Den sikrer køber imod ubehagelige økonomiske overraskelser ved den nyerhvervede ejendom.

Før i tiden hæftede sælger for et 20-årigt mangelsansvar. Det betød, at hvis du som køber opdagede fejl eller skader ved din ejendom, som ikke er sædvanlige, kunne du retsforfølge den tidligere ejer og den vej få sælger til at dække udgifterne eller dele af udgifterne. Dette er en lang og tung vej og selv efter at have fået rettens ord, kan man ende med en sælger, som ikke har pengene, og derfor ikke kan bidrage til at udbedre forholdet på ejendommen.

I dag er rets- og mangelansvaret kun 10 år, men langt de fleste sælgere vælger at benytte huseftersynsordningen. Derfor er det vigtigt at overveje at købe en ejerskifteforsikring, da man ellers ingen steder har at rette sit krav, hvis sælger har valgt at benytte huseftersynsordningen.

 

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

 • Skader på huset, der nedsætter værdi eller brugbarhed nævneværdigt, og som ikke er forventelige for ejendomme i samme stand og alder
 • Fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skade på de forsikrede bygninger eller bygningsdele.
 • Udbedring af manglende eller væsentlig nedsat funktion af el- og vvs-installationer
 • Lovliggørelse af ulovlige forhold ved el- og vvs-installationer

Fælles for ovennævnte punkter er, at de er tilstede inden overtagelsen af ejendommen, og at de ikke fremgår af tilstandsrapporten, el-installationsrapporten, eller man har fået kendskab til det på anden vis.

Forholdet skal være opstået inden overtagelsen for at være dækket. Det er ikke altid skaden har vist sig inden overtagelsen, men årsagen til skaden skal være opstået inden overtagelsen. Det kan f.eks. være en fejlkonstruktion, som endnu ikke har resulteret i en skade, og som den bygningssagkyndige ikke har kunnet se ved besigtigelsen.

Endvidere er det vigtigt at bemærke, at det kun er forhold, der er usædvanlige for huset i forhold til huse af samme alder og stand. Udover at det er vigtigt at læse tilstands- og el-installationsrapporten, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvilket type hus man er ved at købe.

Hos ETU Forsikring tilbyder vi mere end minimumsdækningen.

Som noget særligt tilbyder ETU Forsikring en udvidet dækning, hvilket betyder, at du har mulighed for at blive bedre dækket end den minimumsdækningen, som loven foreskriver.

Hos os har du mange muligheder for at finde netop den ejerskifteforsikring, som passer dig. 

Du får altid 6 forskellige valgmuligheder, når du indhenter et tilbud.

Som minimum indeholder tilbuddet naturligvis den lovregulerende standard, uanset hvilken variation du vælger.

Du kan vælge, om ejerskifteforsikringen skal løbe i 5 eller 10 år. Om du ønsker en udvidet dækning indeholdende dækninger, som ligger udenfor ordningen. Sidst men ikke mindst kan du også vælge at få rabat ved at vælge en højere selvrisiko, hvis der skulle opstå en skade, som udelukkende bliver dækket under den udvidede dækning.

Hvad den udvidede dækning omfatter fremgår af betingelserne, men for at give dig et overblik, har vi udarbejdet et skema, hvor du kan se de forskellige ekstra dækninger, som du får ved at vælge det udvidede produkt.

 • Ulovlige bygningsindretninger
 • Kosmetiske forskelle
 • Forurening af grunden ved påbud fra kommunen
 • Lovliggørelse af kloak- og stikledninger (i forbindelse med skade på standarddækningen)
 • Rottespær
 • Vandsikring (i forbindelse med kloak- og stikledningsskader)
 • Forhold på grunden, der skader boligen (i forbindelse med skade på standarddækningen)
 • Skimmelafrensning                             
 • Udslip af vand, olie og naturgas m.m. (i forbindelse med skade på standarddækningen)
 • Hjælp til at rejse krav

Husk at læse betingelserne inden du beslutter dig og ring endelig til os, hvis du har spørgsmål.

 

Hvilken dækning skal jeg vælge?

Det er selvfølgelig det sikreste at sige, at du skal vælge den forsikring, der dækker mest og den forsikring, der dækker i længst tid. Men det er ikke altid det rette valg.

Hvilke dækninger og perioder afhænger meget af den ejendom, man er ved at købe. Det afhænger også meget af, hvem man er som person.

Vi har alle forskellige ønsker til, hvor meget og hvor lidt vi har brug for at være dækket ind. Vi kan naturligvis aldrig fortælle præcis, hvilken dækning du har brug for, men vi vil meget gerne tage en snak om, hvilke overvejelser det er, du skal gøre dig for at vælge den rigtige dækning.

Vil du vide mere?
Du træffer os i tidsrummet 09.00 - 15.00 mandag til torsdag og 09.00 -14.00 fredag.
74 72 86 10
Du kan nemt og hurtigt bestille et tilbud direkte her på hjemmesiden

Ring mig op