Bådforsikring

Skal din bådforsikring på rette kurs?

Med en bådforsikring hos ETU Forsikring A/S er din båd godt dækket fra styrbord til bagbord - til vands og til lands.

Bådforsikringen kan bestå af 3 dækninger

  • Ansvarsforsikring
  • Kaskoforsikring
  • Retshjælpsforsikring

Ansvarsforsikringen dækker de skader, du laver med din båd på personer eller på andre både.

Kaskoforsikringen dækker de fleste skader på båden, fx ved kæntring, grundstødning, kollision, brand eller tyveri. Kaskoforsikringen er ofte et krav, hvis et pengeinstitut har pant i båden.

Lystfartøjsforsikringen omfatter også en retshjælpsforsikring. Forsikringen dækker sagsomkostninger i forbindelse med private retssager – både sager som rejses imod dig, og sager, som anlægges af dig imod andre.

Statsafgift på lystbåde:
Statsafgiften udgør 1,34 % og beregnes af forsikringssummen. Det er en afgift, du skal betale til staten, hver gang du betaler dine forsikringer.

Læs vores betingelser

Produktinformation (IPID)

Kontakt os og få et godt tilbud. Vi glæder os til at høre fra dig.

Ring mig op