Privat Erhverv
Se alle forsikringer
Anmeld skade
Kundeservice
Din rådgiver

Samarbejdspartnere
Kontakt
Privat Erhverv

Forsikringselev

Vi søger typisk en ny elev i løbet af hvert forår med start i august/september.

Hvordan er det at være elev i ETU Forsikring?

Hør hvad nuværende og forhenværende elever siger om at være elev i ETU Forsikring. 

 

 

Om elevuddannelsen

Forsikringsuddannelsen er en uddannelse på 2 år, hvor du veksler mellem skole og praktik. Med uddannelsen får du en grundlæggende viden om den finansielle verden og de forskellige forsikringsområder.

Uddannelsen er sammensat således, at du på skift kommer rundt i alle vores afdelinger på hovedkontoret. Her vil du prøve kræfter med udarbejdelse af policer, håndtering af skader, servicering af nye såvel som bestående kunder.

 

Din baggrund

Din uddannelsesmæssige baggrund skal være enten HHX, EUX, STX, HF eller HG2.

Kommer du med en HG-uddannelse er der krav til, hvilke fag du har haft på henholdsvis C- og D-niveau.

C-niveau

  • Dansk
  • Erhvervsøkonomi
  • Engelsk
  • Informationsteknologi

D-niveau

  • Andet fremmedsprog
  • Salg og service
  • Samfundsfag

Desuden kan du have supplerende erhvervserfaring, hvor du har beskæftiget dig med personlig betjening i form af kunderådgivning eller andet.

Uanset hvilken baggrund du har, er vi interesseret i at modtage en ansøgning fra dig - det kan være, at netop du er vores nye forsikringselev.

 

Skole

Uddannelsen er en finansuddannelse med specialet ’skadeforsikring’.

I løbet af de 2 år er du i skole ca. 3-5 dage om måneden med forberedende opgaver, samt opfølgende opgaver og/eller prøver efter hvert skoleforløb. Hvis du beviser dit værd, har vi ydermere mulighed for at indstille dig til et talentspor på skolen.

 

Personlig vejleder

Undervejs i forløbet vil du ud over din leder have en vejleder. Vejlederen vil være med til at sikre, at du hele tiden får nye udfordringer, og at der løbende bliver fulgt op på din uddannelse. Vejlederen er også den kollega, der altid står til rådighed for dig med hjælp og støtte undervejs.

 

Uddannelsesaftaler

Før du begynder som elev, skriver både du og vi under på en uddannelsesaftale, som er forpligtende for os begge. Uddannelsesaftalen indebærer blandt andet:

  • Vi er ansvarlige for at tilrettelægge din teoretiske og praktiske uddannelse, så du kan nå de mål, der er sat for uddannelsen
  • Du er ansvarlig for aktivt at udnytte de muligheder, uddannelsen giver. Så sikrer du dig både en god og spændende uddannelse og et stærkt fundament for at få andre job i virksomheden

 

Løn

Du får fuld løn under hele uddannelsen.

 

Din baggrund

Du får selvfølgelig rabat på dine forsikringer, og vi smider en sundhedsforsikring og en pensionsordning oven i hatten.


Dine 'elevtjanser'

Du vil opleve, at du hurtigt får ansvar og har dine egne arbejdsopgaver. Vi har ingen ’elevtjanser’, og vi tømmer selv vores skraldespand, henter kaffe og rydder op efter os. Der er ikke forskel på elever og andre kollegaer i ETU Forsikring. Vi arbejder trods alt for det samme formål og hjælper de samme kunder.

Vi stiller derfor også de samme krav til dig, som til ETU Forsikrings øvrige medarbejdere. Det vil sige, at vi løbende måler dine præstationer og giver dig tilbagemeldinger på, hvordan det går.


Vil du være en del af ETU Forsikring?

Hold øje med vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn profil. Vi søger typisk en ny elev i løbet af hvert forår med start i august/september.  

Ring 74 72 86 00
Har du brug for hjælp? - Vi er klar til at vejlede dig.
Tilmeld nyhedsbrev
Hold dig opdateret og vær den første til at modtage tilbud, tips og nyheder.