Forsikringselev

Hos os skal du ikke ud med skraldet, lave kaffe eller gøre rent efter os - det klarer vi selv :-)

Om elevuddannelsen

Forsikringselevuddannelsen har et toårigt forløb, hvor du veksler mellem skole og praktik. 

Uddannelsen er sammensat således, at du på skift kommer rundt i vores afdelinger på hovedkontoret. Her vil du prøve kræfter med udarbejdelse af policer, håndtering af skader, servicering af nye såvel som bestående kunder.

Din baggrund

Din uddannelsesmæssige baggrund skal være enten HHX, EUX, STX, HF eller HG2.

Uanset hvilken baggrund du har, er vi interesseret i at modtage en ansøgning fra dig - det kan være, at netop du er vores nye forsikringselev.

Skole

Uddannelsen er en finansuddannelse med specialet ’skadeforsikring’.

I løbet af de 2 år er du i skole ca. 3-5 dage om måneden med forberedende opgaver, samt opfølgende opgaver og/eller prøver efter hvert skoleforløb.

Personlig vejleder

Undervejs i forløbet vil du ud over din leder have en vejleder. Vejlederen vil være med til at sikre, at du hele tiden får nye udfordringer, og at der løbende bliver fulgt op på din uddannelse. Vejlederen er også den kollega, der altid står til rådighed for dig med hjælp og støtte undervejs.

Uddannelsesaftale

Før du begynder som elev, skriver både du og vi under på en uddannelsesaftale, som er forpligtende for begge parter. Uddannelsesaftalen indebærer blandt andet at:

  • vi er ansvarlige for at tilrettelægge din teoretiske og praktiske uddannelse, så du kan nå de mål, der er sat for uddannelsen.
  • du er ansvarlig for aktivt at udnytte de muligheder, uddannelsen giver. Så sikrer du dig både en god og spændende uddannelse og et stærkt fundament for at få andre job i virksomheden.

Løn

Du får fuld løn under hele uddannelsen

Personalegode

Du får rabat på dine forsikringer, og vi tilbyder en sundhedsforsikring og en pensionsordning oven i. 

Dine "elevtjanser"

Du vil opleve, at du hurtigt får ansvar og har dine egne arbejdsopgaver. Vi har ingen ’elevtjanser’, og vi tømmer selv vores skraldespand, henter kaffe og rydder op efter os. Der er ikke forskel på elever og andre kollegaer i ETU Forsikring. Vi arbejder mod de samme mål og hjælper de samme kunder.

Vil du være en del af ETU?

Hold øje med vores hjemmeside eller LinkedIn profil. Vi søger typisk en ny elev i løbet af hvert forår med start i august/september.  

"Elevtjans"
Vi har ingen ’elevtjanser’ og vi tømmer selv vores skraldespande, henter kaffe og rydder op efter os selv :-)