Boligejerskifteforsikring

Boligejerskifteforsikringen dækker skjulte skader, fejl og mangler på ejendommen, som var til stede ved overtagelsen, og som du ikke havde kendskab til inden overtagelsen (f.eks. fra tilstands- og el-installationsrapporten).

Bestil dit tilbud på ejerskifteforsikring her


Ejerskifteforsikringen er skabt for at beskytte sælger og køber.

I sin sande natur overtager ejerskifteforsikringen sælgerens 10-årige mangelansvar.

I praksis er der udarbejdet nogle regler og retningslinjer for produktet. Folketinget har fastsat nogle minimumskrav, og igennem tiden er der blevet oparbejdet en række kendelser i Ankenævnet, som i dag danner grundlag for, hvordan forsikringen dækker.

Produktet er forbrugerbeskyttende og lovreguleret af Folketinget. 

 

Det gør den for sælger

Når sælger vælger at vedlægge et tilbud om en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af den billigste fremlagte forsikring, bliver sælger frataget størstedelen af sit 10-årige rets- og mangelansvar og slipper derfor for at bekymre sig om, hvorvidt der kan komme ubehagelige efterregninger på et hus, sælger ikke længere ejer.

Det skal lige kort bemærkes, at der skal mere til end ovenstående for at blive fri for det 10-årige mangel- og restansvar. Ejerskifteforsikringen er blot et element i den proces. 

 

Det gør den for køber

Den sikrer køber imod ubehagelige økonomiske overraskelser ved den nyerhvervede ejendom.

Før i tiden hæftede sælger for et 20-årigt mangelsansvar. Det betød, at hvis du som køber opdagede fejl eller skader ved din ejendom, som ikke er sædvanlige, kunne du retsforfølge den tidligere ejer og den vej få sælger til at dække udgifterne eller dele af udgifterne. Dette er en lang og tung vej og selv efter at have fået rettens ord, kan man ende med en sælger, som ikke har pengene, og derfor ikke kan bidrage til at udbedre forholdet på ejendommen.

I dag er rets- og mangelansvaret kun 10 år, men langt de fleste sælgere vælger at benytte huseftersynsordningen. Derfor er det vigtigt at overveje at købe en ejerskifteforsikring, da man ellers ingen steder har at rette sit krav, hvis sælger har valgt at benytte huseftersynsordningen.

 

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

  • Skader på huset, der nedsætter værdi eller brugbarhed nævneværdigt, og som ikke er forventelige for ejendomme i samme stand og alder
  • Fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skade på de forsikrede bygninger eller bygningsdele.
  • Udbedring af manglende eller væsentlig nedsat funktion af el- og vvs-installationer
  • Lovliggørelse af ulovlige forhold ved el- og vvs-installationer

Fælles for ovennævnte punkter er, at de er tilstede inden overtagelsen af ejendommen, og at de ikke fremgår af tilstandsrapporten, el-installationsrapporten, eller man har fået kendskab til det på anden vis.

Forholdet skal være opstået inden overtagelsen for at være dækket. Det er ikke altid skaden har vist sig inden overtagelsen, men årsagen til skaden skal være opstået inden overtagelsen. Det kan f.eks. være en fejlkonstruktion, som endnu ikke har resulteret i en skade, og som den bygningssagkyndige ikke har kunnet se ved besigtigelsen.

Endvidere er det vigtigt at bemærke, at det kun er forhold, der er usædvanlige for huset i forhold til huse af samme alder og stand. Udover at det er vigtigt at læse tilstands- og el-installationsrapporten, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvilket type hus man er ved at købe. 

Som noget særligt tilbyder Ejerskifteforsikring Danmark en udvidet dækning, hvilket betyder, at du har mulighed for at blive bedre dækket end den minimumsdækningen, som loven foreskriver.

 

Ring mig op