Hvad er finanselevuddannelsen?

Finansuddannelsen er en fælles uddannelse for finanselever fra banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter. Uddannelsen har en varighed på 2 år og består overordnet set af en skoledel og en praktikdel. Begge elementer er lige væsentlige for uddannelsen og indgår i en vekselvirkning.  Målt på det samlede antal uddannelsesdage udgør praktikdelen i virksomheden dog langt den største del af uddannelsen. Uddannelsen starter 1. august og afsluttes to år efter.

Uddannelsens indhold

1. år på finanselevuddannelsen består af:

  • Grundforløb
  • Specialeforløb på enten skadeforsikring eller liv og pension, som afsluttes med en case eksamen

2. år på finanselevuddannelsen består af:

  • Valgfag, hvor eleven specialiseres i enten liv og pension eller skadeforsikring
  • Obligatoriske moduler (samfundsøkonomi og jura)
  • Fagprøve eksamen som består af en individuel projektrapport og fremlæggelse af denne samt kunderådgivningsspil

Adgangskrav

For at blive finanselev i ETU Forsikring skal du have en HHX, EUX (Finans/Kontor), STX eller HTX.