Bygnings-/kontortaksator

Er du vores nye medarbejder?

Jobbet
Som bygningstaksator har du blandt andet følgende opgaver:

➢ risikovurderinger af bygninger, herunder enfamiliehuse, erhvervsbygninger og nedlagte landbrugsbygninger
➢ opgørelse af alle former for skader på forsikrede bygninger, f.eks. brand-, vand- og stormskader, men også svampe- og insektskader
➢ fastlæggelse af årsagen/omfanget af skaderne samt priser for udbedring

Du skal fortrinsvis arbejde hjemmefra (kontortaksering/kontorbesigtigelse), dog med 2 ugentlige arbejdsdage på hovedkontoret. Der vil også være risikovurderinger og skader, der kræver besigtigelse på forsikrings-/skadestedet.

Arbejdet udføres i samarbejde med taksatorteamet og vores police- og skadeafdeling.

Uanset opgavens art er det med vores kunder i centrum, så de føler sig godt hjulpet.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en byggeteknisk uddannelse som bygningsingeniør, konstruktør eller lignende.

Ansøgere med en håndværksmæssig grunduddannelse vil blive foretrukket. Du skal have nogle års erfaring i styring af byggeopgaver gerne suppleret med forsikringsteknisk baggrund, da arbejdet er meget selvstændigt.

Vi forventer, at du blandt andet:

➢ er målrettet og kan sætte dig selv i gang
➢ er udadvendt, ansvarsbevidst og resultatorienteret
➢ har en høj grad af empati og lyst til at hjælpe andre
➢ har en lyttende og imødekommende adfærd
➢ tager ansvar for kundens problemer
➢ kan samarbejde på tværs i organisationen
➢ kan planlægge og strukturere din egen hverdag
➢ er bosiddende i området omkring Århus/Randers/Silkeborg

Vi tilbyder

➢ et selvstændigt og udfordrende job
➢ korte beslutningsveje
➢ en god og uformel omgangstone
➢ sparring med kvalificerede kollegaer
➢ fuldtidsstilling
➢ løn iht. kvalifikationer

Kan du genkende dig selv i jobbet, så send din ansøgning til personalechef Ilse H. Madsen på [email protected] så hurtigt som muligt. Vi holder løbende ansættelsessamtaler.

Tiltrædelse: snarest

Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe til skadechef Jan Holm Jørgensen og få en uforpligtende snak. Telefonnummer 74 72 86 24.